ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันตรวจความเรียบร้อย บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าตรู่วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ นาย ได้แก่ นายแทน คำเทพ , นายมรกต กองเสือ และนายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันตรวจความเรียบร้อย บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ