ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีอุบัติเหตุริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง และนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๓๐ น. ของวันนี้ ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งมาว่า มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน ริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง บริเวณหน้าร้านอี๊ดการไฟฟ้า ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุดังกล่าว พร้อมปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศหญิง อายุระหกว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี จำนวน ๑ ราย และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ