ติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว เพื่อช่วยในการมองเห็นทัศนียภาพบนท้องถนนตามทางแยกอันตราย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ