อำนวยความสะดวกการจราจร และตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ณ ตลาดสดเทศบาล ๒

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร และตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ณ ตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ