งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณพื้นที่บ้านร้องบางส่วน

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว บางส่วน ตั้งแต่ศาลาทางโค้งไปจนถึงครัวเสบียง เป็นพื้นที่ดับไฟทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำหรับพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว และโรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นพื้นที่ดับไฟ ๒ ครั้ง ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๑ ต้น บริเวณบ้านหนาด ซอยทางเข้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยวัฒนา เนื่องจากมีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ