จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อย ประจำจุดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อย ประจำจุดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) จำนวน ๓ นาย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ