รื้อถอนธงแดงทางแยก-ทางโค้งจุดอันตราย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการรื้อถอนธงแดงทางแยก – ทางโค้งในจุดอันตราย บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook เทศกิจ ปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ