ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย รอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๑๖ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย โดยนายแทน คำเทพ , นายมรกตกองเสือ และนายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ