ออกให้บริการจับสัตว์มีพิษ (งูเหลือม) บริเวณบ้านสวนดอก

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ออกให้บริการจับสัตว์มีพิษ (งูเหลือม) ในเขตพื้นที่บริเวณบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร ตามที่ประชาชนแจ้งร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไพโรจน์ จันตระ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ