ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเเบริเออร์ บริเวณหน้าปั๊มปตท. ถนนน่าน – ทุ่งช้าง พร้อมปฐมพยาบาล และนำส่งไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เวลา ๒๓.๓๕ น. ศูนย์นเรนทรน่าน ได้แจ้งวิทยุออกว.๔ เหตุ ว.๔๐ ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบจุดเกิด เนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเเบริเออร์ บริเวณหน้าปั๊มปตท. ถนนน่าน – ทุ่งช้าง จากการตรวจสอบ พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๓๐ – ๔๐ ปี จำนวน ๑ ราย พร้อมปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ