ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการจอดรถในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๐๙ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบความสงบเรียบร้อย และการจอดรถในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ