ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณพื้นที่บ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ ๓  , ๕ , ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว เพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตำบลป่ากลาง หากสภาพหน้างานมีฝนตก  ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การไฟฟ้าฯ จะขอยกเลิกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ