ดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) จำนวน ๓ นาย เป็นประจำทุกวัน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ