ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล กรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าโรงเรียนบ้านขอน

เนื้อหา : เวลา ๐๗.๕๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศหญิง มีอาการหมดสติ แต่ถูกปลุกให้ตื่นจึงมีอาการสะลึมสะลือ และมีแผลถลอกตามร่างกาย จำนวน ๑ ราย กรณีรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าโรงเรียนบ้านขอน ไปทำหัตถการและรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ