รับส่งผู้ป่วยชายสูงอายุในเขตบ้านขอน มีอาการอ่อนแรง หายใจเหนื่อยหอบ ไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ ในเวลา ๐๕.๑๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการรับส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่บ้านขอน เพศชาย อายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปี จำนวน ๑ ราย มีอาการอ่อนแรง หายใจเหนื่อยหอบ ไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ