ตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ