ออกให้บริการจับอสรพิษ บริเวณบ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการจับอสรพิษ บริเวณบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ตามที่ประชาชนร้องขอ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกพิษของงู

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไพโรจน์ จันตระ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ