ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรโดยรอบตลาดสด

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๑๖ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจราจรโดยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการจราจรติดขัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ