ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง

เช้าวันนี้ (8 ก.พ.62) เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรี   ตำบลปัว พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหอมศิล อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทางชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป. ทั้งนี้ทางชุมชนจัดให้มีการแสดงตีกลองสะบัดชัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านขอน และการฟ้อนไทลื้อของผู้สูงอายุบ้านขอน และมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนแก่คณะที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย