รับผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้าน ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้าน ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ