ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถของตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้ามืดของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถของตลาดสดเทศบาล ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ