ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ณ ห้องประชุมเอราวัณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ ๔ เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ โดยมีนายสมเกียรติ อาจจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : สมาชิกตรีสุบรรณ ทิพย์จำนงค์ สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ ๔

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ