ตรวจสอบข้อเท็จจริงระบบบำบัดน้ำเสียของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านร้อง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่กองช่าง , เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และนิติกรชำนาญการ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงระบบบำบัดน้ำเสียของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ตามที่ประชาชนแจ้งร้องเรียนมา เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงท้องถนน ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ