ขัดพื้นและฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) ด้วยการขัดพื้นและฉีดล้างภายในตลาดและบริเวณรอบ ๆ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ