รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจัดการด้านจราจร ในพื้นที่ตลาดบน

เนื้อหา : เช้าตรู่ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจัดการด้านจราจร ในพื้นที่ตลาดบน หรือตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ