Big Cleaning Day บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว และพื้นที่จัดงานเทศกาลโลกของกว่างฯ

เนื้อหา : ช่วงเช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัวทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการขัดพื้น , ฉีดล้างทำความสะอาด , เก็บขยะ และตัดหญ้า บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว และพื้นที่จัดงานเทศกาลโลกของกว่างฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ