วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำนำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าอยู่พรรษาครบ ๓ เดือน และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโว เพื่อเป็นการระลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก