นำผู้ป่วยอ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อทั้งตัว ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๗.๕๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อทั้งตัว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว บ้านปรางค์พัฒนา ๒ ส่งไปตรวจและรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ