ปฐมพยาบาล และส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุรถชนหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัว

เนื้อหา : ช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ ศูนย์วิทยุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้โทรแจ้งจุดเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรรยานยนต์ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัว ในการนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ พร้อมปฐมพยาบาล และส่งผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย จากการสำรวจ พบว่า เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๕๐ – ๖๐ ปี ไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ