ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เวลา ตี ๕.๔๐ นาที นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ