รับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่านไปรับการรักษา จากอุบัติเหตุตกรถเข็นกระดูกขาซ้ายแตก

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุตกรถเข็น จึงทำให้กระดูกขาซ้ายแตก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ