โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมเปิดโครงการนี้ด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทักษะพื้นฐานการเอาตัวเองรอด และการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกต้องในขณะจมน้ำ ด้วยหลักการ “ตะโกน โยน ยื่น” แจ้งรถพยาบาลให้มารับ โทร ๑๖๖๙ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการนวดหัวใจ เป่าปาก และนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวรัชนี ไชยวิชู ตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ