เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม คือ ในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอปัว จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการร่วมพัฒนาเก็บขยะตลอดสองข้างทาง (Big Cleaning Day) ที่แบ่งออกเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่ บริเวณหน้าร้านทองธนพล – หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว , บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) – สี่แยกบ้านนาป่าน และบริเวณหน้าสวนสาธารณะ รศ.๒๐๐ ปี – บ้านขอน (สัญลักษณ์ขอนไม้) สำหรับในช่วงเวลาเย็น มีพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอปัว โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีข้างต้นดังกล่าว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ