วีดิทัศน์กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วีดิทัศน์กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ปี

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์