ปฐมพยาบาลและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓ ราย กรณีรถจักรยานยนต์ชนกัน พื้นที่บ้านป่าหัด

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓ ราย ไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวกรณีรถจักรยานยนต์ชนกัน ในพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ