ดูแลความเรียบร้อยบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง

เนื้อหา : เช้ามืด เวลา ๐๕.๔๖ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ