ตรวจเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ