ต้อนรับคณะเดินทางมาส่งพนักงานใหม่และพนักงานใหม่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่งพนักงานใหม่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และพนักงานใหม่ที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลปัว จำนวน ๒ คน ในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ