รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากท่านใดสนใจ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว  : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ