ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณพื้นที่บ้านปรางค์ , บ้านร้อง และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว (เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.) , พื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (เวลา ๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น.) และพื้นที่บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำลบสถาน (เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.) เพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูง หากสภาพหน้างานมีฝนตก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การไฟฟ้าฯ จะขอยกเลิกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ