รับผู้ป่วยสูงอายุ มีอาการอ่อนแรง หลับตอบสนองเสียงเรียกเป็นโรคเบาหวาน ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เวลาประมาณ ๒๐.๔๓ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกรับผู้ป่วยสูงอายุ มีอาการอ่อนแรง หลับตอบสนองเสียงเรียก มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ส่งไปตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรน่านได้แจ้งทางวิทยุมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ