ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณารายละเอียดรูปแบบการจัดขบวนงาน , หลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการแสดงต่าง ๆ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ