วีดิทัศน์ต้อนรับคณะเดินทางมาส่งพนักงานใหม่และพนักงานใหม่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลปัว

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะเดินทางมาส่งพนักงานใหม่และพนักงานใหม่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์