ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬาพญาผานอง

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันฉีดล้าง ขัดทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬาพญาผานอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเดิน – วิ่ง แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางเลี่ยม ทนุกุล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ