ปลูกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง ดำเนินการปลูกไม้ประดับ (ต้นเตยด่าง) บริเวณภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอุทัย อุดอ้าย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ