ประดับตกแต่ง และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรีและคณะเดินทาง ในเขตพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว และบุคลากรกองการศึกษา ดำเนินการประดับตกแต่ง และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรีและคณะเดินทาง ในเขตพื้นที่บ้านขอน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ