ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์

เทศบาลตำบลปัว ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ ดังนี้