ให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลน่าน

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลน่าน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ