ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดบน และลานจอดรถ

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตลาดบน และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ