ต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ บ้านขอน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลปัว นำโดย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว รวมถึงผู้นำชุมชน , หน่วยงานราชการ และประชาชนบ้านขอน ได้ร่วมกันต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ที่นำหลักบวร คือ บ้าน , วัด และโรงเรียน มาบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม ตามกิจกรรมฐานต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้มีการนำเสนอและสาธิตการใช้นวัตกรรมที่โดดเด่น อาทิ เครื่องบดขวดแก้ว , เครื่องตีกล่องนม เป็นต้น ซึ่งจะนำขยะดังกล่าวจากการบดอัดหรือแปรรูปผ่านนวัตกรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์ภายในชุมชนต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ